11436

Teken de petitie

Stichting DierenthuisPetitie


Sinds de oprichting van de stichting zes jaar geleden is Dierenthuis snel gegroeid. Dierenthuis is immers de enige opvang in Nederland waar honden ,met een gebrek of een verleden, en katten die verwilderd of besmet zijn met aids of leucose terecht kunnen. Deze dieren hebben al genoeg meegemaakt en blijven hier dan ook de rest van hun leven. Er zijn steeds meer asielen die een beroep doen op de stichting. Zelfs vanuit België komen er regelmatig aanvragen binnen. En daarom is de stichting dan ook op zoek gegaan naar een locatie waar ze bij wijze van spreken de komende honderd jaar vooruit kan. Er is bewust gezocht naar een locatie met een bestemming voor dieren. Het pand in Aarle Rixtel voldeed aan de eisen: een woonhuis met een parkachtige tuin van 30.000 vierkante meter met veel bomen, struiken, vennen, aangelegde verharde paden en voorzien van de bestemming honden- en paardenpension en medebestemming dierenpension.

Toen op 13 juli het nieuws van de verhuizing van Stichting Dierenthuis naar Aarle Rixtel bekend werd gemaakt in de media is een omwonende preventief gaan klagen bij de gemeente Laarbeek en een actie begonnen tegen Dierenthuis. De boze buurman is met een verzoek tot handhaving naar de gemeente gestapt. Ook het plaatselijke asiel dat hier 200 meter verderop is gevestigd ziet Dierenthuis als een bedreiging en reageert fel tegen de komst. Alles wordt uit de kast gehaald om ons hier weg te krijgen. Volgens de gemeente mogen de dieren niet los in onze tuin lopen en de hekwerken die nota bene op eigen terrein geplaatst zijn, zijn niet toegestaan. Onze achtertuin heeft de bestemming ‘agrarisch grondgebied’: er mogen alleen producten worden verbouwd. Wij vragen ons af hoe dat moet in een park. Maar het maakt helaas niet uit wat wij er van vinden. Inmiddels is het zover gekomen dat de gemeente een buitenproportionele last onder dwangsom heeft opgelegd. Als niet alle dieren uiterlijk op 22 mei aanstaande van de Bakelseweg zijn weggehaald, verbeurt de stichting een dwangsom van maar liefst vijfenzeventigduizend euro.

Op 20 maart jl. is de zaak voorgelegd aan de Voorzieningenrechter in Den Bosch. De rechter heeft vandaag in het voordeel van de gemeente beslist. Dit wil zeggen dat hij het verzoek om voorlopige voorziening jammer genoeg heeft afgewezen. De redenen waarom het verzoek is afgewezen zijn nog niet bekend. De Rechtbank verwacht de uitspraak (met de gronden) binnen een termijn van ongeveer twee weken toe te zenden. Zodra de gronden van de uitspraak bekend zijn, kunnen we beoordelen waar we staan. Uiteraard gaan we deze beslissing verder juridisch aanvechten. Dit gebeurt onder andere in de bodemzaak die nog loopt.
De grootste stok om mee te slaan is de bestemming van het pand; hierop rust de bestemming honden/paardenpension en als medebestemming dierenpension. Het lijkt ideaal, maar dat blijkt het volgens de gemeente niet te zijn. Als Stichting Dierenthuis hier niet onder valt, onder welke bestemming moet deze opvang, die in Nederland immers uniek is, dan wel vallen? Niemand die hier een antwoord op weet. De gruwelijke consequentie zou zijn dat welke gemeente ons zal weigeren omdat er blijkbaar geen passende bestemming bestaat. We zijn geen pension, asiel, dierenkliniek of dierentuin.
Zou dit het einde worden van een niet-commercieel diervriendelijk project? Moeten de dieren straks geruimd worden, zoals de landbouwdieren tijdens de MKZ crisis? En wie gaat dat doen, de M.E.?

Gemeente Laarbeek!! laat deze dieren niet in de steek!!
http://www.dierenthuis.nl/nl/bewoners/bewoners_index.php
het is van belang dat uw naam adres,postcode,woonplaats ingevoerd wordt.
het zal niet openbaar komen maar van belang voor de rechtsgeldigheid van de petitie

Initiatiefnemers


d.d.van thiel anicitohttp://www.dierenthuis.nl

Ondertekenen