16390

Teken de petitie

Honden vogelvrij door nieuwe Regeling Agressieve Dieren (RAD)Petitie


Geachte minister Verburg,

Als het aan u ligt moet per 1 januari 2009 iedere hond die 'ongewenst, agressief gedrag' vertoont, in beslag worden genomen en aan een gedragtest worden onderworpen. Slaagt de hond niet, dan wordt 'het beestje gedood', schrijft u in uw brief aan de Tweede Kamer. Ook als de betreffende hond nog nooit iemand gebeten heeft. Voor u is verstijven of de lip optrekken al 'ongewenst, agressief gedrag'. Wij maken hier om onderstaande redenen ernstig bezwaar tegen:

Het is onjuist om grommen, verstijven of het optrekken van een lip alleen maar als 'agressief' gedrag te bestempelen. Meestal gaat het juist om defensief gedrag of waarschuwend gedrag. Op grond van de nieuwe RAD zal iedere hondenbezitter het risico lopen dat iemand kan beweren zich door het gedrag van diens hond bedreigd te hebben gevoeld. Deze persoon kan naar de politie gaan die vervolgens de hond in beslag kan nemen.

De voor dit doel verder ontwikkelde MAG-test kan nooit honderd procent betrouwbaar zijn. Omdat het uw bedoeling is de honden die niet voor de test slagen, meteen te doden, kan achteraf ook nooit meer bewezen worden dat de uitslag van de test of de test zelf niet juist was. Dit betekent dat onschuldige honden die nog nooit wat hebben gedaan en mogelijk ook nooit zouden doen, in de toekomst onterecht worden doodgemaakt.

Het is volstrekt onacceptabel en onnodig om een hond die niet voor de test slaagt meteen te doden. De meeste honden kunnen tot op hoge leeftijd nog dingen af- en aanleren. Er bestaat tegenwoordig goede gedragstherapie en men kan daarbij een muilkorf- en aanlijngebod laten ingaan.

Het is de eigenaar die er verantwoordelijk voor is dat het gedrag van de hond in goede banen geleid wordt. De eigenaar speelt daarom een cruciale rol in de problematiek van de hondenbeten. Hierop dient u uw beleid te richten.

Het aantal bijtincidenten zal niet verminderen omdat u de oorzaak van het foute gedrag, bijna altijd de eigenaar van de hond, niet aanpakt. Jaarlijks kunnen veel honden en hun eigenaren de dupe gaan worden van deze nieuwe
regeling.

Mensen die weinig of niets om honden geven, krijgen door deze regeling van u een stok in handen geduwd waarmee ze zelf 'ongewenst, agressief gedrag' kunnen gaan vertonen en honden en hun eigenaren het leven zuur kunnen maken.

Wij verzoeken u om bovengenoemde redenen dringend van uw voornemen af te stappen en in navolging van Zwitserland, waar een opvoedcursus verplicht is, daadwerkelijk iets aan de bijtproblematiek te gaan doen! De oude RAD heeft een paar duizend vaak onschuldige pitbulls het leven gekost. Voor niets, want het aantal ernstige bijtincidenten was na het van kracht gaan van de RAD na tien jaar nog even groot als de tien jaar daarvoor.

De nieuwe regeling die u nu voornemens bent in te voeren zal wederom duizenden onschuldige honden het leven kunnen gaan kosten en het aantal bijtincidenten niet doen afnemen omdat u eenvoudigweg de oorzaken niet aanpakt. Wij pleiten daarom voor het wettelijk verplicht stellen van het halen van een opvoedbewijs voor een ieder die een hond wil houden en betere voorlichting over het omgaan met honden in hun omgeving.

Wij verzoeken u tevens het advies van de Commissie van Wijzen op te volgen. In hun advies staat duidelijk te lezen dat na het intrekken van de oude RAD de handhaving niet in de eerste plaats op de honden moet worden gericht maar op de eigenaren. Als het bijtincident een gevolg is van nalatigheid van de eigenaar of overtreden van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) kan de eigenaar vervolgd worden op basis van artikel 425 Strafrecht.


Initiatiefnemers


Comité Dierennoodhulp
Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren
Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft

http://www.comitedierennoodhulp.nl
http://www.sophia-vereeniging.nl
http://www.animalfreedom.org/paginas/informatie/rvawl.html


http://www.sophia-vereeniging.nl

Ondertekenen