2592

Teken de petitie

Geef slachtoffers en nabestaanden van medische missers een stem !Petitie


Jaarlijks sterven in ons land 1700 mensen aan de gevolgen van verwijtbare en mijdbare medische missers.
De op 15 jarige leeftijd aan de gevolgen van medische missers overleden Tayina Hochstenbach uit Landgraaf is hiervan één van de vele voorbeelden.
Een medische fout kan gedefinieerd worden als:
"Een medische handeling, waarvan het resultaat tegengesteld is aan de oorspronkelijke planning, waarbij eventueel onnodig (tijdelijke of definitieve) schade wordt berokkend aan de patient, terwijl dit met de huidige stand van medische kennis voorkomen had kunnen worden."

Ook zijn er jaarlijks 1700 mensen welke een handicap overhouden ten gevolgen van een verwijtbare en vermijdbare medische misser.
Nabestaanden én slachtoffers vechten soms jaren voor erkenning van hetgeen hun danwel hun dierbaren is overkomen, maar lopen vaak stuk op de zwijgcultuur die heerst binnen de medische wereld. Medici worden keer op keer in bescherming genomen onder de paraplu van de medische tuchtcolleges. Vaak komt het niet verder dan een berisping.
Een wijzende vinger die zegt :"Stoute dokter, de volgende keer beter opletten".
Oorzaak hiervan is dat de in de tuchtraad zittende deskundige van dezelfde beroepsgroep zijn als de aangeklaagde persoon.
Deze deskundige moeten beoordelen of de aangeklaagde volgens de eigen beroeps verwijtbaar of vermijdbaar heeft gehandeld.
Men zal nooit beroepsgenoten afvallen.
Als U als slachtoffer eigenlijk naar een ander specialisme doorverwezen had moeten worden, zit van dat betreffende specialisme niemand in de tuchtraad...
Dit laatste moet veranderen, en er zullen ook afgevaardigde van patienten- slachtoffer organisaties zitting moeten hebben in de tuchtraad.

Zo kan men tot een eerlijk en weloverwogen oordeel komen en van fouten leren.Onderteken deze petitie en teken voor het doorbreken van de arrogante, haast corrupt te noemen cultuur die heerst omtrent de tuchtcolleges.

Help slachtoffers en nabestaanden van medische missers een stem te krijgen.

Een stem die wordt gehoord !

Deze petitie zal uiteindelijk worden aangeboden aan diverse verantwoordelijke instanties.


Initiatiefnemers


Stilzwijgen
Fam.Hochstenbach

stilzwijgen@gmail.com

http://www.riptayina.web-log.nl/

Ondertekenen