4056

Teken de petitie

Stop BaggelhuizenPetitie


De Stichting Geluidshinder Baggelhuizen heeft ervoor gezorgd dat op het TT-Circuit te Assen minder motorraces gereden gaan worden. Het circuit ligt er al 75 jaar, pas een aantal jaren geleden werd de wijk Baggelhuizen gebouwd. Met de wet in de hand worden de races nu gesmoord. Is het de bedoeling dat er weer meer op de openbare weg geraced wordt?

Bericht van de organisatie van de KNMV-Cupraces aan de deelnemers:
Apeldoorn, 1 juni 2007
Cuppers,
Zoals we ondertussen allemaal weten wordt het steeds moeilijker om niet het geldende daggemiddelde tijdens KNMV Cupraces te overschrijden. Op zaterdag 14 april hebben we dan ook ruimschoots de norm van 76 dBa overschreden, onze score was deze dag 78,8 dBa.
Het blijkt dat we alle maatregelen welke we tot nu toe met z’n allen genomen hebben niet genoeg zijn om aanhet daggemiddelde te gaan voldoen.
Op woensdag 23 mei hebben wij tijdens een meeting van het Circuit van Assen te horen gekregen dat noch de Provincie noch het Circuit van Assen verdere overschrijdingen zal tolereren.
Bij verdere overschrijdingen kan de Provincie dwangsommen aan het Circuit van Assen gaan opleggen, hierbij moet gedacht worden aan dwangsommen die beginnen bij € 10.000,00 en op kunnen lopen tot € 180.000,00. Tijdens de meeting op woensdag 23 mei is ons medegedeeld dat wij maar liefst 40% zullen terug moeten in geluidsproduktie tijdens KNMV Cupraces, zoals jullie zullen begrijpen zijn we hier wel een tijdje stil van geworden.
Onze protesten t.a.v. meetmethoden, dynamische norm, daggemiddelde niet over 12 uur maar over 24 uur berekenen, dat alle Cupmotoren voldoen aan de statische norm van het RdW, dat het dus niet mogelijk blijkt om met 40 straatlegale motoren gelijktijdig een race te rijden werden naar de prullenbak verwezen. Wij hebben gevraagd of deze problemen zich alleen voordoen bij KNMV Cupraces en het antwoord was dat alle huurders van type 3 dagen geconfronteerd zullen worden met het niet meer toestaan van het overschrijden van het daggemiddelde.
Om dus KNMV Cupraces te laten doorgaan zonder dat het daggemiddelde overschreden wordt moeten we 40% in geluid terug en dat is niet te weinig. Willen we doorgaan met KNMV Cupraces op het Circuit van Assen zullen we dus iets moeten doen wat we met ons allen beslist niet prettig vinden.
Wij hebben voor de volgende “oplossing” gekozen omdat er volgens ons niets anders overblijft om op het
Circuit van Assen KNMV Cupraces te blijven rijden. Het geluid wordt bepaald door de drie componenten nl.

1. brongeluid
2. aantal ronden
3. aantal deelnemers

Bij punt 1 is nauwelijks nog winst te boeken, hier is het maximale gebeurd.
Bij punt 2 is winst te boeken echter geen 40% want dan wordt het aantal ronden wel heel erg weinig.
Bij punt 3 is winst te boeken echter geen 40% want dan wordt het aantal deelnemers wel heel erg weinig.

We hebben gekozen om zowel bij punt 2 als bij punt 3 iets weg te halen, 20% bij punt 2 en 20% bij punt 3. Dit houdt in dat we KNMV Cupraces gaan rijden van 8 ronden excl. de warming-up lap met in iedere groep maximaal 32 rijders. Dat dergelijke beslissingen ook niet zonder financiële consequenties gedaan kunnen worden is helaas onvermijdelijk want de huur van circuit wordt niet met 40% verminderd.
De inschrijfbedragen van KNMV Cupraces worden € 165,00 zonder huurtransponder en € 175,00 met
huurtransponder. Genoemde maatregen gaan we op de volgende KNMV Cuprace van zaterdag 16 juni op het Circuit van Assen met elkaar bespreken.
Er is ons toegezegd dat bij het toepassen van al deze maatregelen we ongeveer 3 dBa minder geluid zullen produceren.
We beseffen donders goed dat jullie hier niet blij mee zullen zijn, wij zijn het al vanaf 23 mei niet, maar het is op dit moment de enige oplossing om KNMV Cupraces op het Circuit van Assen te kunnen blijven rijden.
(...)


Initiatiefnemers


www.oliepeil.nlhttp://www.oliepeil.nl/archief/2007/06/baggelhuizen.php

Ondertekenen