123

Teken de petitie

Weilanden bedreigd door komst KMO-zone


Petitie


Beste,

Tot 18 maart loopt in het Gemeentehuis van Zelzate het openbaar onderzoek tot het uitbouwen van een KMO-zone.

Het gaat over de Karnemelkstraat 2 met kadastrale omschrijving ZELZATE 2 AFD, sectie B, nr(s) 0430E 3, 0430L 3, 0446B, 0447B, 0448C, 0452A 2, 0452K 2, 0452M 2, 0452P 2, 0452S 2, 0498K, 0498L, 0498M, 0499B, 0500A, 0502B, 0507G, 0507H, 0508A, 0509D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 7 industriële units, met ruimte voor 27 bedrijven.

Dit perceel vormt nu een landschappelijk waardevol gebied met laag gelegen weilanden, grachten en een grote densiteit van knotwilgrijen. Het leunt enerzijds aan het Karnemelkpolderbosje, anderzijds vormt het een buffer naar de reeds bestaande KMO-zone in de Karnemelkstraat. Het hele Karnemelkpoldergebied is ook van grensoverschrijdend belang: het gebied grenst in het noorden aan het natuurreservaat de Canisvlietpolder en Canisvlietkreek (Ecologisch Hoofdstructuur Zeeuws-Vlaanderen), broedgebied voor watervogels.

De komst van deze KMO-zone zal voor een belangrijk deel van Zelzate voor overlast zorgen
- op basis van verkeersoverlast (de enige ontsluiting loopt door een woonwijk),
- geluidshinder,
- wateroverlast (het perceel ligt, zoals ook de aanpalende straten in overstromingsgebied, volgens het plan wordt het volledige perceel ca. 2 m opgehoogd...)
- en dan is er nog het cultuurhistorisch feit dat het perceel aansluit aan de oorspronkelijke woonkern van Zelzate.

Bovendien is de komst van deze nieuwe zone volledig overbodig. De zone heeft op termijn geen groeimogelijkheden en de andere, beter gelegen KMO-zones zijn nog niet volledig bezet en kunnen dus nog verder ontwikkeld worden.

Maakt u zich ook zorgen om de woonkwaliteit in Zelzate, teken dan deze petitie voor 18 maart!

voor meer informatie: zie facebook

Initiatief & Contact


Nathalie De Weweire
Livien Danschutterstraat 11
9060 Zelzate

weilanden@outlook.com

Ondertekenen