219

Teken de petitie

Stop de ingezette ontmanteling van SW bedrijf Hameland!


De 5 Gemeenteraden moeten een beslissing nemen over het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling en van het SW-bedrijf Hameland op basis van 1 scenario. Alternatieven zijn niet onderzocht! Dit alles gaat gepaard met veel onduidelijkheid over de toekomst van 1600 Hamelanders (SW en niet SW)!Wij zijn het niet eens met de wijze waarop en op basis waarvan men Hameland wenst te ontmantelen.


Wij constateren dat de vijf gemeenteraden die de Gemeenschappelijke regeling Hameland vertegenwoordigen op het punt staan om een beslissing te nemen over de ontmanteling Hameland op basis van 1 scenario. Onderzoek naar meerdere mogelijkheden heeft niet plaatsgevonden.

Wij verzoeken de gemeenteraden om besluitvorming over de ontmanteling stop te zetten. Wijs het Bestuur van Hameland op hun plicht om alle mogelijkheden te onderzoeken en aan de vijf gemeenteraden voor te leggen!

Wij zetten grote vraagtekens bij de ontmanteling zoals die nu ingezet is. Wat betreft nut en noodzaak en de personele en financiële gevolgen die hier uit voortkomen.

Initiatief & Contact


Actiegroep Hameland

Ondertekenen