3463

Teken de petitie

Geen overheidsbeveiliging meer voor Geert WildersPetitie


GEEN OVERHEIDS BEVEILIGING VOOR WILDERS!!

Het moet nu echt eens stoppen. Die discrepantie tussen het recht op vrijheid van meningsuiting welke in de praktijk geldt voor de "gewone" bevolking van Nederland en het recht op vrijheid van meningsuiting die geldt voor de beveiligde Geert Wilders.

Onze maatschappij heeft ons geleerd dat, als je mensen opzettelijk beledigt, dit vervelende consequenties voor je kan hebben. Helemaal als je mensen beledigt waarvan je weet dat ze je zullen laten voelen dat ze je mening niet waarderen. En die mensen vind je in alle lagen van de bevolking, ook dat weet iedereen.

Dat Geert Wilders beveiliging nodig heeft omdat hij een hele grote groep mensen constant beledigt en provoceert spreekt voor zich. In elke groep zit altijd wel iemand die niet met woorden, maar met daden reageert. That's a fact of life.

Echter....dat de Nederlandse bevolking hiervoor opdraait is onacceptabel. Wij betalen voor zijn beveiliging. Dit is een grondrecht voor iedere parlementariër. Op zich is dat maar goed ook, anders zou Nederland geen echte democratie zijn. Wilders moet kunnen zeggen wat hij vindt! Dat deed hij al en dat mag hij blijven doen. Met Beveiliging en al! En, laten we eerlijk zijn, er zijn wel meer zaken waar we ons belastinggeld liever niet naartoe zien gaan.

Het gaat er echter nu naar uit zien dat het "beveiligde" recht op vrijheid van meningsuiting van Geert Wilders binnenkort de levens van vele Nederlanders kan gaan kosten en dat onze landgenoten in het buitenland hierdoor groot gevaar lopen. Om maar niet te spreken over de enorme imagoschade voor Nederland.

Daar ligt voor veel Nederlanders de grens! Recht op vrijheid van meninsgsuiting? Ja!!! Het recht om andere Nederlanders willens en wetens onnodig in gevaar te brengen? Nee!! Dat heeft helemaal niets meer met het recht op vrijheid van meningsuiting te maken.

Een tijdelijke (nood)oplossing voor de regering kan zijn, het stoppen van de financiering van de beveiliging van Wilders. Daarmee wordt zijn doen en laten ook weer zijn eigen verantwoordelijkheid! Hij zal dan waarschijnlijk moeten stoppen met zijn gevaarlijke acties en er eerst voor moeten zorgen dat hij zichzelf in veiligheid brengt. In plaats van anderen in gevaar te blijven brengen.

Vandaar deze petitie. Met minimaal 40.000 handtekeningen kunnen we proberen dit onderwerp op de agenda van de tweede kamer te krijgen.

Hoe kunnen we dat bereiken? Door met velen deze petitie te ondertekenen. Bij voldoende handtekeningen, wordt de petitie aangeboden aan de tweede kamer met de vraag om te kijken naar een aanpassing van dit recht op beveiliging voor parlementariërs.

Als het doen en laten van één parlematariër het land en de bevolking zo makkelijk in gevaar kan brengen, dan moet de wet aangepast kunnen worden. Er dient een soort "escape mogelijkheid" ingebouwd te worden. Bijvoorbeeld een "anti-terreur" maatregel die alleen in bepaalde gevallen en ondere strenge voorwaarden toegepast mag worden.

In een overtuigend debat over deze kwestie kunnen we een stemming hierover afdwingen! Maar........ met een paar miljoen handtekeningen laten we ook de rest van de wereld zien dat "het Nederlandse volk" niet alles accepteert.

Teken dus nu ook!

Help ook mee om zo snel mogelijk veel handtekeningen te verzamelen. Stuur de link van deze pagina door! Aan al je vrienden, kennissen, relaties, instanties, etc.
Link: http://www.axci.nl/?ln=ned&id=903

WAAROM DIT INITIATIEF?

Mijn naam is Rudger van Slooten en ik woon in Den Helder. Ik ben 36 jaar oud, vader van een mooie zoon van anderhalf jaar en echtgenoot van een hele lieve vrouw. Tot vandaag hield ik mee nooit bezig met politiek. Onze samenleving is de laatste tijd echter zo verhard en gespleten, dat ik me steeds meer zorgen ga maken over onze toekomst.

Dat mensen als Geert Wilders een sterke mening hebben, is voor mij geen enkel probleem! Ondanks het feit dat hij zich vaak erg ongenuanceerd uitdrukt en bepaalde groepen binnen onze samenleving constant over één kam scheert, heeft hij recht op zijn mening. Daar heeft iedereen recht op! Ik ageer niet tegen zijn mening of standpunten!

Maar, dat ondanks de vele verzoeken uit alle lagen van de Nederlandse samenleving, hij toch doorgaat met ons land in gevaar en in discrediet te brengen, vanuit een beveiligde positie, waar nota bene ook nog eens mijn belastinggeld voor gebruikt wordt, gaat er bij mij niet in.

Dat heb ik inmiddels al veel mensen om mij heen horen zeggen. Vandaar dat ik hierbij het initiatief heb genomen om mensen te mobiliseren hier tegen te ageren en op democratische wijze een debat hierover af te dwingen met onze volksvertegenwoordigers.

Kan ik ook op uw handtekening rekenen?
kijk voor een goed artikel hierover op
http://www.loewak.nl/?p=583

Initiatiefnemers


R. van Slooten

stopsecuritywilders@quicknet.nl

Ondertekenen